LØFT FOR BARN I SFO

Oppstart : 16.03.2018, Kl. 09:00 - 15:00

Kurslokale/kursstad :
Stord hotell, Oseberg

Kurshaldar
Terje Wiik

Målgruppe
Tilsette i SFO, skuleleiarar og andre interesserte

Kursomtale :
LØFT for barn og voksne i SFO & SFO forebygger mobbing – litt om innhold:

Du som relasjonspilot, LØFT for barn og teknikker for enda bedre samspill med barn som utfordrer oss blir sentrale tema for denne prosessen. Det legges vekt på aktiv deltagelse og du blir utfordret til å finne den beste versjonen av deg som barneveilder i samspill med gode kollegaer.

Noen rundt deg sliter nesten daglig med å finne sin plass i gruppen. Noen rundt deg opplever nesten aldri å være spurt etter. Du er omsorgsgiver, ja, ikke bare det. Du kan bidra til å styrke utsatte barn, til å skape et fundament som gjør barnet mer robust. Dette krever ikke en master i pedagogikk.

Det krever bare et stort hjerte kombinert med forståelse. Og en sylskarp hjerne. Har du det? En hjerne som lett kan bearbeide informasjonen rundt deg og se når et barn trenger en aktiv støttespiller. Det er temmelig sannsynlig.

Dette kurset for alle ansatte i SFO i Sunnhordland handler om deg og dine små suksesser. Ved sammen å spore opp det du faktisk gjør for å bidra til et godt klima i barnegruppen, kan vi øke sjansen for at du oftere er den beste utgaven av deg selv – til glede for alle barna, og særlig de mest sårbare. I tillegg presenteres verktøy vi vet fungerer i SFO som bidrar til at SFO blir en viktig del av skolen som sosial læringsarena.

Program for dagen:
08:45-09:00 registrering te/kaffi
09.00-11:45 LØFT for barn i SFO – DU som lysglimtjeger og barneveileder (pausar ved behov)
11:45-12.30 Lunsj
12:30-13:45 LØFT for barn i SFO – sammen skaper vi gode vennskapsarenaer
13:45-14:00 beinstrekk, kaffi/te
14:00-14:45 LØFT for barn i SFO – hvordan skal dette gi energi og kvalitet i hverdagen på din SFO?
Kursdagen vil variere mellom foredrag, refleksjon og øvelser.


Kursholder/Inspirator:
Terje Wiik. Inspirator og LØFT-instruktør. Vært leder i skolen/SFO i 11 år, samt leder i toppfotballen og breddeidretten de siste 15 år. Leder nå Nettverket! i SFO hvor han er profesjonell lysglimtjeger hos SFO’er rundt om i hele landet.

Prisar i samsvar med regionale satsar. Sjå framside kursdatabasen.
Deltakarar utanfor FOS: 1500,-

Påmeldingsfrist: 20.02.18


For meir informasjon :
Bjørn Tore Enerstvedt, 92093681
bjorn@sveio.kommune.no